Posts Tagged ‘dien thoai’

Làm đại sứ dịch vụ Chính Nhân? Tại sao không?

Thể lệ chương trình: Rất đơn giản, Quý khách hàng chỉ cần giới thiệu khách hàng bạn bè sử dụng dịch vụ bảo trì tại công ty Chính Nhân. Sau khi hợp đồng dịch vụ bảo trì được thanh toán, Quý khách hàng sẽ nhận ngay các ưu đãi cũng như quyền lợi của “ĐẠI SỨ DỊCH VỤ”.