Posts Tagged ‘bảo trì’

Dịch vụ bảo trì chính nhân

A. Đối tượng bảo trì: 1. Máy chủ (Server) 2. Máy tính để bàn (Desktop), Máy tính xách tay (Laptop) 3. Máy in (Printer), Máy Fax, Máy chiếu (Projector)