Parts thay thế server

STT TÊN PARTS ĐƠN GIÁ (VNĐ) GHI CHÚ
1 MAINBOARD Liên hệ Hàng chính hãng
2 HDD Liên hệ Hàng chính hãng
3 RAM  Liên hệ  Hàng chính hãng
4 BỘ NGUỒN  Liên hệ  Hàng chính hãng
5 CPU  Liên hệ  Hàng chính hãng
6 CARD RAID  Liên hệ  Hàng chính hãng
7 QUẠT TẢN NHIỆT  Liên hệ  Hàng chính hãng