Parts thay thế máy in – scan

STT TÊN PARTS ĐƠN GIÁ (VNĐ) GHI CHÚ
1 BAO LỤA Liên hệ  Hàng chính hãng
2 CỤM SẤY Liên hệ  Hàng chính hãng
3 BỆ ĐẦU PHUN Liên hệ  Hàng chính hãng
4 DÂY CU-ROA Liên hệ  Hàng chính hãng
5 CỤM DRUM Liên hệ  Hàng chính hãng
6 ĐÈN SCAN Liên hệ  Hàng chính hãng
7 BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU Liên hệ  Hàng chính hãng