Dịch vụ sửa chữa

Bảng giá tham khảo

STT MÔ TẢ DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ GHI CHÚ THỜI GIAN TRIỂN KHAI
1 LAPTOP
1 Sửa nguồn (không lên nguồn, tắt đột ngột, chập chờn,…) 550.000 – 2.000.000 1 lần/ máy 4-24h
2 Đóng chip VGA Laptop 700.000 – 1.300.000 1 lần/ máy 48-72h
3 Thay chip VGA Laptop 1.200.000 – 2.500.000 1 lần/ máy 24-48h
4 Thay chip cầu bắc/ Cầu nam Laptop 800.000 – 2.000.000 1 lần/ máy 24-48h
5 Thay đèn cao áp Laptop 650.000 – 850.000 1 lần/ máy 24-48h
6 Thay loa Laptop 350.000 – 950.000 1 lần/ máy 24-48h
7 Thay mainboard Laptop 1.500.000 – 3.500.000 1 lần/ máy 48-72h
8 Thay LCD Laptop (Led, thường, Slim) 1.200.000 – 3.650.000 1 lần/ máy 24-36h
9 Thay bàn phím các loại 450.000 – 1.050.000 1 lần/ máy 12-24h
10 Thay bản lề 250.000 – 500.000 1 lần/ máy 12-24h
11 Gỡ bỏ mật khẩu BIOS 500.000 – 1.050.000 1 lần/ máy 12-24h
2 PC – LCD – Server – Linh kiện Part thay thế
1 Sửa mainboard Desktop (HP, IBM-Lenovo, Dell,…) 450.000 – 1.050.000 1 lần/ máy 48-72h
2 Sửa nguồn Deskstop (HP, IBM-Lenovo, Dell,…) 280.000 – 380.000 1 lần/ máy 24-48h
3 Sửa nguồn LCD (Desktop) 280.000 – 450.000 1 lần/ máy 4-8h
4 Bộ nguồn PC HP, Lenovo, Dell 1.200.000 – 1.800.000 1 lần/ máy 4-8h
5 Bộ nguồn Server HP, Lenovo, Dell 2.500.000 – 7.000.000 1 lần/ máy 4-24h
6 Mainboard Server HP, Lenovo, Dell 4.500.000 -15.000.000 1 lần/ máy 4-24h
3 MÁY IN – MÁY SCAN
1 Thay bao lụa máy in (tùy máy) 450.000 – 1.600.000 1 lần/ máy 24-48h
2 Thay lô ép máy in (tùy máy) 550.000 – 1.350.000 1 lần/ máy 24-48h
3 Thay thanh nhiệt máy in (tùy máy) 500.000 – 1.150.000 1 lần/ máy 24-48h
4 Thay cụm sấy máy in (tùy máy) 1.200.000 – 7.000.000 1 lần/ máy 24-48h
5 Thay đèn scan (tùy máy) 1.300.000 – 3.500.000 1 lần/ máy 24-48h
6 Thay mainboard máy in (tùy máy) 1.200.000 – 4.500.000 1 lần/ máy 24-48h
7 Maintenance Kit (máy trung bình – lớn, tùy máy) 6.500.000 – 9.700.000 1 lần/ máy 24-48h
8 Hộp Scan (máy trung bình – lớn, tùy máy) 2.750.000 – 3.150.000 1 lần/ máy 24-48h
9 Dây Cu- roa máy in DesignJet 2.950.000 – 3.350.000 1 lần/ máy 12-24h
10 Cáp giải mã máy in DesignJet 2.950.000 – 3.350.000 1 lần/ máy 12-24h
4 SỬA BỘ LƯU ĐIỆN  – UPS
1 UPS 500 300.000 – 450.000 1 lần/ máy 24-48h
2 UPS 1K 1.250.000 – 2.500.000 1 lần/ máy 24-48h
3 UPS 2K 3.500.000 – 7.500.000 1 lần/ máy 24-48h
4 UPS 3K 7.500.000 – 10.000.000 1 lần/ máy 24-48h
5 UPS 5K 11.000.000 – 14.000.000 1 lần/ máy 24-48h
5 SỬA MÁY CHIẾU – MÁY CHẤM CÔNG – MÁY HỦY GIẤY
1 Bóng đèn máy chiếu 1.350.000 – 1.500.000 1 lần/ máy 24-48h
2 Dao cắt máy hủy giấy 550.000 – 1.700.000 1 lần/ máy 24-48h
3 Sửa chữa điện tử 800.000 – 2.500.000 1 lần/ máy 24-48h
4 Bảo hành ủy quyền 250.000 – 500.000 1 lần/ máy 24-48h