Phần mềm bản quyền

Bản quyền OEM, FPP ,OLP, GGWA của Microsoft

Bạn dự định sử dụng các phần mềm bản quyền của Microsoft. Bạn thắc mắc không hiểu sự khác nhau giữa các hình thức cấp phép OEM, FPP ,OLP, GGWA của Microsoft. Chính Nhân xin gửi đến bạn một số thông tin về các hình thức cấp phép phổ biến của Microsoft ở Việt Nam.

Phần mềm bản quyền

– Phần mềm windows bản quyền – Phầm mềm Microsoft bản quyền – Phầm mềm virus bản quyền – Các phầm mềm Licence khác Nguyên Kim Chính Nhân khuyến khích khách hàng sử dụng phần mềm bản quyền để được hỗ trợ tốt nhất.