Hệ thống tổng đài

Giải pháp thi công tổng đài nội bộ

Các bước thiết lập hệ thống tổng đài nội bộ: * Khảo sát hệ thống * Tư vấn lựa chọn giải pháp thiết kế, chọn loại thiết bị lắp đặt * Lập sơ đồ bản vẽ cho toàn hệ thống. * Lập dự toán cho dự án: khối lượng công việc, thiết bị, chi phí,…