Giải pháp Server toàn diện

Giải pháp Server toàn diện

Cài đặt – Nâng cấp Sever – Setup Windows server (2K, 2K8) – Cấu hình RAID, làm file server – E mail server : mail offline & Online bằng các công cụ Mdaemon mail server, exchange mail server lên đến 1000 user – Cấu hình firewall cứng, firewall mềm nhằm kiểm soát hệ thống mạng…