Đăng ký tên miền – Hosting

Tên miền – hosting

Tên miền (Domain) được hiểu như một địa chỉ nhà của bạn, và như vậy khi bạn có một tên miền, tức bạn đang có một địa chỉ nhà trên Internet.Từ đây bạn có thể Kinh doanh, đăng thông tin sản phẩm của mình lên để người xem có thể biết thông tin từ website…