Bảo hành mở rộng

Bảo hành mở rộng

Tại sao phải sử dụng dịch vụ bảo hành mở rộng CarePack? Máy tính xách tay/ máy tính để bàn của bạn sắp hết thời hạn bảo hành? Bạn lo lắng sau khi hết bảo hành máy sẽ gặp sự cố? Máy tính xách tay/ máy tính để bàn luôn tiềm ẩn các rủi ro,…