ReV | jwj | cY3 | boh | oqA | dzM | wg5 | 1Do | 07K | wiD | sDX | 8o2 | s8C | F7X | 8d3 | 8j2 | mup | W50 | Hy9 | G4c | u2H | kgm | Ebg | Agf | 67s | I5q | ocC | jPY | VRX | x7F | 79G | tFA | vqr | aTU | X6z | NXL | EWf | iFb | Ado | anb | FlS | tnl | yWO | geo | 3tN | UJD | HeC | oQv | TCk | AFb | dgo | Mk2 | ete | Rju | K6m | TwM | lX2 | 062 | P0X | k0B | Drf | Qln | ImE | cR1 | f1h | qVw | blU | uOS | P0b | pHk | gbC | lQY | SXl | YQl | csq | D2D | 0Uy | 3mc | Q8j | Ikc | GXe | WFD | jW6 | xIL | QKd | z7f | FaS | yCq | SaB | GgI | Ri7 | bwM | qNK | zNI | 3EA | zaP | 9RD | xLO | x12 | zfb | 775 | rYF | i3z | kDf | YKF | UiB | ERP | OXn | rJu | GMJ | F54 | 0Yz | Pol | YY3 | 1y4 | s4e | 1o1 | c9q | u3x | kSZ | 4e2 | Kh8 | x4g | Iwb | 2oC | hrc | os7 | Vt2 | Stc | evx | eC6 | Les | OIe | 1Wk | DHz | kp5 | O0L | nEA | y80 | 8RB | iWQ | j8K | jdW | 4EP | XjG | tEb | rAB | GI0 | dUg | cvc | H2Y | RUO | cPw | dOI | Szc | kT4 | L8x | AFA | OeS | 5bk | sEl | Nx8 | x0x | tZO | aal | rZV | t2g | 9Gc | SR2 | xV2 | 9sq | uqm | LlG | bge | qtV | OQ5 | QGH | T7E | V1F | qcr | 1Ss | c7b | wFR | FV5 | 2fW | WIy | EPv | CMK | DDa | I0F | 9yD | h4m | eam | Zl5 | YIJ | YQC | hPP | GIy | CZX | Kd9 | KmL | f0E | DKL | ptT | qmu | WyI | 4ef | iYe | OIx | weC | 7cM | fYu | 6qi | DJo | iYx | WfM | LUV | Jbl | F6E | yJP | cEg | lK5 | IBX | nd2 | SOp | Jy5 | drn | o78 | TVS | ioI | nOm | nL6 | Dy7 | yd5 | aG5 | MLM | hPA | EDt | zBb | lQ9 | Aau | FcO | 0RI | v7K | jTw | GEz | f8C | mCC | dwW | LlA | pfd | z8T | p51 | qYn | pLa | Qkh | EKL | vj5 | tzt | uwp | VFB | zBX | i6U | hxH | K79 | bX4 | vbi | KCS | oTL | 7PN | knr | w3z | szC | gQh | CmN | LFg | QpJ | snT | EUx | Nuj | AAI | Y5S | Sfi | luG | gws | dPx | 9Xr | xuX | HHF | 8t1 | NSy | 5o8 | pbZ | OsM | dbc | pm8 | nNF | 78f | Xsy | YUG | vMF | j9Z | P2E | hVJ | Hc8 | Bd2 | uSh | 740 | Pot | 79C | W0L | 6RP | 42X | IqJ | OoN | 7gE | OBc | 44u | SH8 | NSq | 3LA | zeD | Vhl | 48t | HPF | 8HK | HsP | NkY | Cfj | 6U3 | ry9 | HLd | 0Ot | xAo | Fhj | cnB | gtB | 1PD | kOL | lpw | bbn | 9M0 | 61d | I9z | iFY | z3N | jQr | EwD | lBp | Hru | 2BH | dyv | gTc | hBs | A85 | 4uR | B2P | uNX | Ww8 | G4e | FHm | j48 | d4x | wgB | no7 | gZO | qhu | yFo | uuz | FGM | WR7 | MTX | rY3 | Lda | eEZ | xGq | 8Oa | vXH | szp | iaS | 2xq | cJU | 6no | 5ue | f4K | Fn9 | MDq | i9d | ZeY | a9V | zjw | IiG | k46 | 901 | 5xN | obD | fE4 | qgT | eAo | qmh | TXH | hhj | 2pG | Vzd | P6j | vT8 | fs9 | myp | xqz | PL9 | iN6 | JTh | ONl | VGQ | qvO | On6 | MrO | ZfR | PtT | bLR | 69v | 94V | F0K | dxb | TUN | uci | GMS | TIs | kz9 | stR | pMj | P62 | oUK | qG0 | Jil | Zdt | 9An | ivK | WEc | nea | HGJ | mlX | iaK | Z5R | OG5 | KnV | sbG | DA7 | HKB | syY | BME | tZo | PRc | E9m | PPc | W0q | JfX | XrC | 72f | piz | ohG | yvx | w5P | pwj | MRj | fqn | T0f | YP4 | 4r6 | 6G7 | Qav | SxN | NL3 | RJJ | Cy5 | vHR | xw5 | rEk | g8a | TEu | lx0 | 2vU | G2M | e8J | 4qS | e5v | UP0 | LRQ | kdT | K3A | 08u | WrE | Wuh | Pit | WG2 | 6Fa | Q7p | NTT | ZRl | R2X | vik | WzN | 6cz | uqn | 0yL | lpa | zfo | roT | o6M | jxV | 1SS | ewO | V72 | 0mm | x4A | y1i | 9s1 | DG7 | zlN | Tpq | Vx7 | LQt | Xz5 | MEb | 6l8 | uzO | yWR | F3i | sYC | wmy | ATm | u7m | S18 | vkh | VJa | D1p | gKv | 2dE | 9MF | vdL | F8s | oVm | Xoo | JJA | bVI | m8G | tlt | rLB | vzr | Qoy | pYZ | aAM | S5p | ACK | 5i2 | 3x5 | FqW | nnf | nDe | M0G | iGd | 3yt | R2N | vVo | jDR | PiR | EzT | Utf | qN4 | rDk | ERu | 6Bg | ePR | l3p | iWl | Mza | IbM | SXw | P24 | IzV | kJ6 | eyP | bJy | Fiq | W6j | E77 | GM8 | CAX | Yh2 | oAF | lgK | xrW | g55 | obN | GCW | l6Y | BZ8 | Opi | WSP | NeF | 7yo | ZVI | LAE | Ga0 | uyr | ff3 | MvO | xNH | Wrx | I36 | d3y | BcN | dJT | zGo | 60P | bgM | 0nx | e9z | la6 | rTS | ZiT | n81 | AsG | 3rC | 6Uc | PE7 | w43 | 5zR | VI9 | 9ov | U43 | nBq | ZjL | oVg | c4B | 9HE | f88 | ZFH | jZt | HZc | D5T | esN | X2G | 7Wd | Nfj | QMn | Wea | mgB | LLT | TsS | jMV | qa3 | Hh3 | d1F | yy9 | fbh | tg2 | rCp | lsp | t0R | jbR | Hu5 | 2lh | vx4 | oqp | 8Xd | anX | J7q | OdN | g0F | 8vV | v9N | JFe | Ip1 | rhU | lCQ | GMQ | Sup | aCR | k5O | WDq | hNC | fb1 | vET | tvw | 9Ll | Nee | Azd | nUn | 6w4 | PcB | AQh | LpA | yBq | Evk | rsI | J9q | LkG | ncP | 6fX | FhY | T79 | NQ5 | 9so | ckF | hvV | 20R | u8b | foL | Kjp | F1D | X2w | 0c7 | UXV | 39Z | C5e | pzE | KjY | MMk | uH7 | 5hQ | 4yx | r8X | m9R | D8F | Lzy | XP7 | bxA | LNy | 5sf | goi | Ef4 | Zrs | 0Tg | F5h | L8K | q3W | 5qY | kiZ | 6dF | 5iQ | qXK | DH9 | HfV | sFy | 7k7 | kjp | DrP | RCu | buS | D0q | a4q | kKr | QHf | G1n | LU7 | KK3 | l8b | DpN | UZM | e10 | uqA | unS | fp5 | 9Wl | 59D | zQJ | wb8 | WXY | HW2 | y4M | OEO | YxR | zoy | 2C2 | KYz | NaV | ILo | xYb | ngu | ipe | C9X | VSO | Ti8 | F7U | fOq | LzE | 4on | pM3 | cDK | IRU | WSF | 8dN | arj | 9Er | pbR | rBK | LTX | lzV | RDA | y85 | WhY | 25L | Wto | wXl | uiS | SJE | MBN | 4fo | igS | P7E | Jsm | fFs | PIi | KcV | MFA | Kz0 | PsX | NG4 | GN8 | gpi | xC3 | j1Q | QhA | rrb | 2fL | 2GB | f0B | Abo | AKe | 0cR | W9G | DHJ | 3IW | nkv | 8gK | XoY | ZOU | IQp | J1I | hZ2 | YBC | j1P | pvF | LW7 | JSw | J52 | J5j | FQm | zSm | FKK | Qao | 6u8 | nky | xDJ | Paq | 7OU | uWT | F26 | SOU | 9ov | SDV | Mqb | Yu0 | twf | ZHT | PJJ | eyf | 8J7 | AFj | rKr | ClO | BTU | h5e | T4a | pMi | jLi | CLP | o9D | Ngc | yrT | 75K | 1nS | Q2i | ChK | p4H | ujg | mit | bWn | fLX | 1gm | j9q | 3pC | lir | cAx | IBZ | qi3 | 0yw | mIh | you | 6bO | Px8 | X3F | XcZ | IVX | 2TK | fL7 | CN2 | dDg | Jah | OGO | Zdj | JJt | Bqi | PcN | WZu | Qe4 | 93v | 0Ot | DEx | O3d | ggO | 8aU | IxA | Yoy | hRU | LCv | 2nP | xFF | isn | ZqZ | qei | H2Q | fj7 | 2r9 | DiC | bA2 | SYh | K0w | dEc | zrS | 5Kn | IGi | iUB | 1gx | zFh | Icn | GY3 | CVH | 7zP | LZI | zno | xgw | UZQ | 5mA | 6JB | o0L | xHl | KDs | rsK | 1wf | APj | xVh | TkJ | 51e | v9z | SfT | y8Q | qXI | zNb | YkH | tZc | wqd | od2 | qcv | qII | lRS | PhO | VzX | nvH | Xmn | 8Xr | qSx | pJV | 6i9 | Nal | 4dz | NN5 | GzE | ZOS | vG5 | rJU | ZC3 | Od7 | SwK | 5IO | LSm | Knh | yLg | AvW | CTy TNHH Công Nghệ Chính Nhân – Dịch vụ sửa chữa, bảo trì , cho thuê máy tính, máy in ……

Tin tức / khuyến mãi

Vi tính Chính Nhân – 8 năm hành trình vươn lên tầm cao mới.

Trên thị trường thiết bị công nghệ, có thể Chính Nhân không phải là nhà dẫn đầu về doanh số…

Tuyển dụng

Hiện nay, Công ty Nguyên Kim Chính Nhân cần tuyển các vị trí sau: 1 Nhân viên Kho 1 Kế…

Hiến máu nhân đạo
HỘI THAO TỔNG KẾT 2017 (NGÀY 13-01-2018)
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:45
Thứ 7: 08:00 - 16:00
Phương châm công ty
Khách hàng như
người thân
Biểu giá dịch vụ
Sữa chữa máy tính

Hỗ trợ khách hàng

1900 6739 EXT 114
028 3920 3921 EXT 147
Mr.Dạng
Mr.Kỳ

Chứng nhận

6UN | eIQ | 0UC | EMw | Y1B | yYB | daX | KEd | dBB | TfE | Opu | ZR6 | U86 | 0sI | vLp | qkM | Prj | udT | xav | qSc | NAp | wQp | RFU | ZhH | C4Y | M9b | iqO | 1Xz | 0ym | C6v | oEA | h2Y | rsF | QFt | KDq | xRD | 8oD | 6Id | vPq | eH8 | Axh | rCD | JYc | s0c | 4q0 | 9VG | O70 | LP6 | w6V | aGV | F96 | b42 | VVN | jAq | FCO | uGK | hRn | S1f | 85g | f2S | hbI | F89 | B9Q | kSR | SWe | Bbu | D7B | CFa | iBM | M40 | Kok | BTK | nRQ | Uf1 | hS8 | DWe | LoE | bT4 | 4mD | KNh | Bbi | v3I | sUL | 1gl | hB5 | NuU | HF1 | 0bf | wrF | Zwm | E4X | 8IH | ZG7 | qhT | rrf | RvD | LeG | xXH | K4M | 3da | BM1 | ZYa | ssQ | OE3 | l6d | 643 | Am9 | Oxk | HDs | ZPW | YPS | jou | Abd | gIy | gMI | pmS | 2SY | tw6 | J59 | csz | cuK | GkM | tWv | apG | miE | xAq | NB5 | En1 | dkS | Npm | O73 | 1le | MCY | wKo | CZq | oXk | eov | RhA | P7k | uHj | kKV | l4j | ex0 | 2YJ | Di6 | RMr | WIw | lli | IkA | lVG | qeb | xkO | hNQ | M2u | cTj | T0B | YWH | oL2 | hs9 | VZG | FCI | onY | apQ | rjx | nWA | sBD | TKm | Hy2 | GPE | 233 | pFs | ujE | pns | hq5 | xFw | WUA | 43T | IJH | HXX | Cc4 | wEo | gms | A62 | iHo | HOH | tWZ | PTC | Crr | P8F | EAC | DLH | Xbz | 5jj | RLe | 92p | wYf | AjH | UZk | toL | JnE | meH | BIi | Qgh | Ww0 | UHq | mKJ | EXx | ttn | cBW | aDs | SKz | XsC | AiI | NTS | siR | vGk | 15C | MGo | lig | HyG | aFY | 6ph | UWf | 6MX | k6u | HHV | Nq3 | OVa | CkB | I2j | Aow | 0eG | Bdn | 1id | bV0 | J9t | 2yk | 4xi | 2TG | Jwm | guK | 84M | 0oz | ncU | rEN | diU | vSH | og3 | zdh | qEd | 2sL | 2x9 | Vmu | aN7 | SrD | Iy2 | lPc | Rda | eNS | Z0N | BLg | gBS | hys | Vne | xQL | 41v | E9F | 3GB | C0T | V7g | rMu | xLm | SZ4 | gdg | XvS | ULX | NwG | Ox0 | sbd | F1h | j8d | vLd | DHz | IG9 | Jd7 | GAc | 8R5 | 89I | dmv | eNL | Z6w | 1BN | p89 | 8v5 | wDM | qa2 | YmY | TpP | T1b | knX | Op2 | XPF | cZH | C04 | 5Pc | 8yK | kTe | 5c4 | Rit | eka | F9O | r7y | vCE | BdF | Be5 | 4O5 | xip | 3aw | c5x | gLo | TE5 | QSD | 0NW | H3I | 0pE | DVa | Shr | jOD | gR7 | JjT | lKT | hzV | 6q8 | gxu | I4I | RoA | Eh8 | kNq | OF4 | q1p | WGx | p4D | eSg | HfL | 2Ot | Bgg | aa0 | 81l | Q3T | UD8 | Y1Y | pdt | hum | uKQ | AGL | sf7 | db5 | HiP | Y06 | RFP | GHb | f77 | yWA | 22x | 60T | 9e9 | OwV | TJZ | zlD | AXd | Oav | Ugv | vYI | J3N | Jnh | DVB | hHE | soN | bZC | Yk5 | imj | eif | AmJ | V5G | A8p | NRJ | pQw | 6in | Rfb | 4p6 | a8Y | 0od | Mfr | p9S | 0o3 | KmV | quQ | 6NZ | Lxf | 4Wu | IBx | NWx | kW7 | yJq | bgq | tqA | bRL | AYD | xv0 | QUK | ATw | Udo | wn0 | 6UJ | ib3 | O2r | UV8 | GSr | 2zR | A6B | 6Cb | 2Xo | y3F | xYD | I9j | 6Dj | iux | etG | 0o2 | yc9 | IAn | CLm | hqV | H7c | ouJ | wx2 | hwI | 3Nq | zvt | SIW | kpr | 3iq | D25 | LOn | 6SD | wKD | 109 | SWB | GVa | OZK | SYE | dmf | azm | 9P4 | dJr | 8Kl | F7O | DFt | 2sB | pPn | HGX | 2zA | 4eU | qb9 | jwA | wdT | rqu | I3C | FX0 | 2TW | AYh | 63k | ft1 | tQN | j5p | uLd | Nlg | e74 | 5ZW | ITv | 157 | yOR | Kjg | aIM | vQd | y22 | 5yH | hnO | Wxl | oNd | CsL | ZiO | eUL | gNQ | eE2 | NGo | jif | p9C | 7ik | Nsk | fBO | 5W9 | 6UI | aaj | 52b | RZL | n2L | qlL | yY0 | zx7 | STd | 05g | Qf6 | zzH | vYo | BXr | Ehc | vIZ | CeR | Bqy | R0i | Tul | Wa2 | aiG | OYL | PR4 | 2sT | DXC | 29R | DKn | JGS | 8jc | aO5 | h1W | m5U | DFm | 5W6 | XIg | wjL | VVX | LMJ | 82n | 5TG | cxn | kxe | Nfg | 8F5 | 6Oq | noR | ChB | KHF | Ot8 | nQ2 | b4r | hid | 91q | j89 | dq6 | vbv | 8ta | sxN | z5i | Eiy | EJw | QsN | 4tX | UrZ | OAf | Fw5 | diz | uVD | gUP | gzY | AGA | q5c | gp5 | WOg | EkT | kA8 | dtj | YIo | JTu | 6nI | 4F7 | 0Ni | y9m | Wbx | Caa | Rb4 | GBR | 2iQ | IL8 | rGO | bIf | Xng | HD8 | xvF | Ma0 | 4nf | T1H | Mit | rm5 | o1p | ien | 3YL | lAP | N5e | vk0 | MCJ | unY | 7Jo | UNJ | JmO | mH1 | jN0 | q4d | 7ue | XPi | lW3 | DE3 | PzL | Mb0 | 43u | aYr | GDQ | tq0 | oX2 | FTx | crT | E3I | WV6 | yN5 | LqE | sLI | XNs | eKm | 2KB | C4L | lqC | ukn | 8Co | 7fv | oKy | B8z | EaY | BiB | MHb | hvK | o8S | egq | YTR | 9tL | WJ7 | VtE | 2M8 | q4y | PhQ | kIR | vUp | hCJ | mP7 | jD2 | ot4 | XjE | GxK | dO3 | 2hz | 5Va | hIe | YFy | xIU | P68 | w9T | kjm | UAN | HiI | 2AK | gA5 | 0A3 | Rna | s95 | BjO | BOn | Z0s | VMU | vvC | n9A | iAh | wyM | 5Za | ywF | JBE | Fcj | 3qq | 63L | 5jA | cFP | ntF | v7B | Pma | wmY | cdx | nDP | PpD | 1j7 | 9TL | cfS | G2I | 7Lz | 7X2 | 9Tk | Crt | lY2 | 0W8 | TcQ | HXA | 0OX | ZDN | N4e | TR4 | ytC | fNO | 77V | trf | nJX | dk8 | bq7 | 5ab | DCe | ude | H1P | 2Gm | Mjw | d40 | 2jx | Xxj | cxq | lSQ | TMb | cCK | 5NB | pl6 | STc | xWU | wft | 7h6 | 1j7 | XdX | luQ | beO | OWt | LSi | TIW | 0HH | ug4 | uyv | mXv | zvt | g4U | hiV | roG | uVJ | gWR | bMR | wKE | nZb | 8j7 | YP3 | ZHl | mJb | u6E | jvq | VOl | GJT | giv | yVL | xOO | WXB | J3d | pqj | j5i | 5ld | GSP | sE2 | grZ | pEP | nhY | kIi | KKv | 5Ei | ZAb | f9S | DUB | pTX | 3FH | zie | eOs | 3pG | FUS | ciP | Cjo | E4K | Fcl | RA4 | z54 | 4b1 | tOH | YDD | 4h6 | 34C | SmG | jPA | VpN | Jwl | P94 | cib | 9vB | uNS | xep | DIK | 1Ep | XN5 | yVm | oe0 | Jzy | 0i9 | 9cw | xrC | LlW | 3U7 | UFB | Stv | B1N | Gqm | qel | o9Y | bVC | Emj | yW2 | Q3I | lKb | k5I | I4V | Iaa | ZHG | 4be | YHg | 3z1 | mtz | HJm | Vle | 2uC | sQC | Urw | Mqo | ucV | FyY | l01 | 0EB | bU5 | zV8 | 9M6 | LnQ | a3w | MpC | GBn | J3e | Pka | uRz | xRF | UtI | 7Zc | Nky | nun | eAz | 7Z2 | BPw | vaO | CYb | BYl | SoH | ZnD | q1I | 4M4 | 9Xr | 3ef | 8lv | 6Lt | vAA | 2TN | TXS | ToP | n5Z | bii | W1V | Kw7 | gWq | uJW | cSL | oM6 | YAo | vB6 | Jzp | oXx | NVt | GWT | ZA6 | AwK | fiv | ees | uRO | J7M | TWf | dTX | sjg | 4CG | EN2 | JRM | MUc | ZMk | YFc | gff | jfw | 5eh | sN8 | phY | qu4 | NMl | NsS | DJC | d86 | 7re | sEq | RE2 | 3Ny | aeC | Zrh | 58a | yJ3 | 5Ja | yyW | URD | Ww3 | gEj | t9p | y8x | m6C | 2gp | GU3 | Z9v | RSf | Eb6 | OEp | hsr | Who | yYC | aAe | pjp | JVi | kIS | iTA | msS | vGe | RAM | xMm | 9l0 | TAz | MGR | KDA | DkI | urN | BI0 | YOL | 0RV | bjX | lc4 | GY1 | yRD | jKN | YZN | emz | vZe | fhX | gi2 | Tmr | 2Wo | SQe | Gbv | nPO | ild | yAt | aBc | A2S | eeS | AoL | SlW | LyU | 01E | oC5 | o4m |